Bezoekverslagen

Filmimpressie werkbezoek 2017

Categorie: Bezoekverslagen

Filmimpressie werkbezoek 2017
In opdracht van bestuur Noaberhulp bezochten Dub de Boer, Herman van Enter en Frank Haasewinkel van 28 november tot 14 december de projecten Sajocah, Shisong en Arch.

Succesvol werkbezoek 2017

Categorie: Bezoekverslagen

In opdracht van bestuur Noaberhulp bezochten Dub de Boer, Herman van Enter en Frank Haasewinkel van 28 november tot 14 december de projecten Sajocah, Shisong en Arch.

De twee containers die we in juni verzonden bleken goed te zijn aangekomen. De goederen waren goed geregistreerd en in de magazijnen opgeslagen.

In ARCH is de container omgebouwd, voorzien van ramen, deur en ventilatieroosters tot een speciale magazijnruimte.

In SAJOCAH zijn organisatorische aanpassingen in de werkplaats ingevoerd om een betere controle op voorraden en productie te kunnen verwezenlijken.

In SHISONG heeft Frank Haasewinkel in samenwerking met oogspecialist dr. Sibum het Eye Glasses project opgestart. Twee zusters zijn opgeleid om naast screening ook de productie en aanpassing van brillen te kunnen uitvoeren.

Algemene indruk:
De projecten verlopen prima. Het vertrek van opgeleide medewerkers in Sajocah baart ons zorgen en is uitgebreid met de leiding en medewerkers besproken. Onze indruk is dat de oorzaak niet direct betrekking heeft op de salarissen maar meer op het (niet) geboden toekomstperspectief.

Calculaties:
Opgemerkt werd dat op het gebied van kostprijs calculaties geen actuele cijfers voorhanden waren en dat de prijzen bepaald werden door hetgeen in andere werkplaatsen werd gerekend. Het Eye Glass project is enthousiast ontvangen en de voorkeur tot het continueren en uitbreiding naar Sajocah is door de congregatie kenbaar gemaakt.

Lilianefonds:
Met de vertegenwoordiging in Kameroen zijn gesprekken gevoerd over het nieuw te voeren beleid. Het streven naar meer regionale behandeling en follow up betekent immers dat er versnippering van kennis zal plaatsvinden. Gespecialiseerde ziekenhuizen en werkplaatsen hebben hoge mate van kwalitatieve zorg bewezen. Ook zal het inhouden dat de gedachte van zorgketen waarin als belangrijke schakel operatie, nabehandeling, adequaat hulpmiddelen, fysiotherapie, noodzakelijke schakel zijn, onder grote druk komt te staan.

Aanbevelingen en opmerkingen:
In haar rapportage aan het bestuur heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen en opmerkingen verwerkt. Deze zullen aan de leiding van Arch, Sajocah en de congregatie in Shisong worden aangereikt.
– Calculaties per productgroep maken.
– Ordervoorbereiding ontwikkelen.
– Percentage van omzet reserveren voor
– Niet draagkrachtige patiënten.
– Onderhouds protocol machines bijstellen en handhaven.
– Opstellen van document waarin wederzijds verwachting en verplichting van Noaberhulpsupport wordt vastgelegd.

Meer weten? Bekijk het videoverslag!

Werkbezoek november 2015

Categorie: Bezoekverslagen

werkbezoek2015Ebola en privéomstandigheden waren voor het bestuur aanleiding om het werkbezoek 2014 niet te laten plaats vinden. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart om nu dit werkbezoek in november te realiseren.

Aan de centra is via mail gevraagd onderwerpen aan te geven die hun prioriteit hebben. Hierbij is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan instructie en technische ondersteuning.

Werkbezoek 2014 gaat niet door

Categorie: Bezoekverslagen, Diversen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEbola en privéomstandigheden hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft moeten besluiten het werkbezoek van 15 november  te verplaatsen naar het najaar 2015. Er waren veel voorbereidingen aan vooraf gegaan, en ook in Sajocah en Arch waren de werkzaamheden al ingepland.   Teleurstelling dus voor beide partijen maar  nood  breekt wet. Ook de orthopeden hebben van hun werkbezoek moeten afzien.

Werkbezoek 2014

Categorie: Bezoekverslagen

Ons volgend werkbezoek is gepland van 15 november tot 1 december 2014.

Naast technische evaluatie en ondersteuning zijn gesprekken met het management Sajocah, opzetten van patiënten/magazijn administratie Arch en verzamelen van foto en filmbeelden voor een promotiefilm, op de agenda geplaatst.

Werkbezoek januari 2012 zeer productief!

Categorie: Bezoekverslagen

Na twee intensieve en zeer productieve weken in Kameroen zijn Dub de Boer en Frans Hulsen met een zeer tevreden gevoel terug in Nederland. In ARCH is de container uitgepakt en zijn de materialen geregistreerd. Daarna werd de werkplaats ingericht en zijn  machines geïnstalleerd. Dub en Frans hebben hier veel kunnen doen. Voor onderhoud en oplossen van storingen heeft Frans een instrumentmaker weg wijs gemaakt in electrotechniek.

Voor het eerst in Kameroen

Categorie: Bezoekverslagen

Van 23 april tot 8 mei heeft ons scholingsteam voor de tweede keer in Kameroen een training verzorgd voor medewerkers van SAJOCAH en ARCH. Voor het eerst is met de scholingsgroep meegereisd: Willemein Vrielink, ergotherapeute. Zij heeft voor ons haar ervaringen op papier gezet. Wanneer u wilt weten hoe zij haar eerste bezoek aan Kameroen heeft beleefd

Scholingsteam terug in Nederland

Categorie: Bezoekverslagen

Het scholingsteam is inmiddels weer terug in Nederland en kijkt met een goed gevoel terug op een zeer nuttig bezoek. De cursus verliep boven verwachting. Het team was aan elkaar gewaagd en had in SAJOCAH maar liefst 26 studenten! Er werd goed samengewerkt en er was een goede balans met patiënten. Zowel het scholingsteam als de mensen van SAJOCAH kijken uit naar een herhaling.