Diversen

Goede voornemens

Categorie: Diversen


2018 was voor de inwoners van Kameroen een onrustig en bewogen jaar.
Hoewel wij tijdens ons werkbezoek eind 2017 weinig merkten van dreiging, was er toch een voelbare spanning onder de bevolking en de zusters. Al jaren was er een controverse tussen het Engels en Frans sprekende deel. Het Engelse deel voelde zich achteruit gesteld en ging actie voeren voor gelijke behandeling en rechten. Dit ontaardde afgelopen jaar in protest demonstraties, opstanden en grote onrusten. Reizen was gevaarlijk en diverse groeperingen mengden zich in het conflict. Hierdoor konden patiënten Sajocah en Arch niet of nauwelijks bereiken. Gevolg was grote economische en sociale nood.

De salarissen in de werkplaatsen moesten tot 30% worden gereduceerd. Scholen werden gesloten.

Hoewel partijen middels gesprekken trachten de crisis op te lossen, is de situatie nog steeds kritiek. Wij hopen dat hun “Goede voornemens” snel zullen leiden tot herstel van de rust en levensomstandigheden.

Samen met andere partners, Lilianefonds etc., beraadt bestuur Noaberhulp zich welke adequate hulp nu en komende tijd kan worden geboden.

Dat we meer zullen moeten doen, dan de doelen in ons beleidsplan gesteld, is wel zeker.

De steun van onze Noabers is danook meer dan welkom.

Wij zullen U op de hoogte houden van plannen en ontwikkelingen.

U allen een goed en gezond 2019 gewenst.

Bestuur Noaberhulp

Jaarverslag 2017

Categorie: Diversen

Hierbij het complete jaarverslag 2017 van de Stichting Noaberhulp Sajocah. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

Jaarverslag 2017 Def
Jaarverslag 2017 Def
Jaarverslag-2017-def.pdf
429.2 KiB
67 Downloads
Details

Jaarverslag 2016

Categorie: Diversen

Hierbij het complete jaarverslag 2016 van de Stichting Noaberhulp Sajocah. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

2016 Jaarverslag definitief
2016 Jaarverslag definitief
Jaarverslag-2016-def.pdf
343.7 KiB
95 Downloads
Details

Jaarverslag 2015

Categorie: Diversen

Door omstandigheden is het het jaarverslag 2015 later beschikbaar dan u van ons gewend bent. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

Onze penningmeester verzoekt u, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, uw bijdrage 2016 over te maken op bankrekeningnummer NL 07 INGB 00046533372 t.n.v. penningmeester Stichting Noaberhulp Sajocah te Wierden.

2015 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
2015 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
jaarverslag_2015_final2.pdf
412.1 KiB
132 Downloads
Details

In Memoriam

Categorie: Diversen

Schermafbeelding 2016-11-21 om 12.02.37Het bericht van het plotselinge, onverwachte, overlijden van ons bestuurslid Wim Meijling was voor ons een grote schok.

Wim, een kundig en aimabel mens, die binnen bestuur Noberhulp ons stimuleerde en adviseerde vanuit zijn vakgebied en kennis, maar bovenal vanuit maatschappelijk, sociale bewogenheid.
Wij zullen zijn spontaniteit, enthousiasme en betrokkenheid voor het lot van de medemens gaan missen.
Een ieder zal deze gebeurtenis zijn eigen plekje moeten geven, voor ons is de herinnering aan Wim Meijling die aan een dierbaar en bijzondere vriend, een betrokken bestuurslid van Noaberhulp.
Wij wensen, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote gemis.

Bestuur Noaberhulp

NVOS besteedt aandacht aan Noaberhulp

Categorie: Diversen

In het vakblad Orthopedische Techniek vindt u diverse interessante onderwerpen op technisch en medisch gebied. Het vakblad wordt geschreven voor iedereen die werkzaam is in de orthopedische techniek en voor iedereen die geïnteresseerd is in de branche. Het is een magazine dat informeert, prikkelt en zorgt voor de nodige ontspanning.

NVOS besteedt met een uitgebreid artikel ook aandacht aan Noaberhulp.

Lees hier het hele artikel …

 

Herstructurering

Categorie: Diversen

Opmerkingen en adviezen die tijdens ons werkbezoek aan de leiding van Sajocah zijn gedaan hebben geleid tot aanpassingen en herstructurering van de organisatie. Naast het aanstellen van Sr. Georgian Kikembe Yenda als Administrator in Sajocah is Sr. Petra Muso terug als Head of the Physiotherapy.
Met deze nieuwe structuur heeft de congregatie een signaal gegeven de positie van Sajocah in de toekomst te willen versterken. Noaberhulp heeft aangegeven mits goede afspraken, het hiervoor gewenste support te willen blijven bieden.

Presentatie Noaberhulp

Categorie: Diversen

Als stenen konden spreken …

presentatie

Er is een prachtige PowerPoint presentatie beschikbaar over het werk van Noaberhulp in Sajocah en Arch.

 

Als stenen konden spreken
Als stenen konden spreken
ALS-STENEN-KONDEN-SPREKEN_small.pptx
6.1 MiB
345 Downloads
Details

Jaarverslag 2014

Categorie: Diversen

Gelet de porto en drukkosten heeft het bestuur gemeend het jaarverslag 2014 niet meer aan alle Noabers toe te sturen maar op de website te plaatsen. Een PDF van het jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.

2014 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
2014 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
Jaarverslag-2014-definitief2-.pdf
4.1 MiB
523 Downloads
Details

SAJOCAH bestaat in 2016 40 jaar

Categorie: Diversen

uitnodiging

17 maart 1976 werd Sajocah gesticht en dus is het in 2016 op 17 maart een gedenkwaardige dag. Men heeft als doel een jubileum project te realiseren. Een speciaal tehuis voor “stroke patients”. De fundering kon inmiddels met steun van diverse sponsoren worden gerealiseerd. Via een speciale actie en stichting tracht men nu de ontbrekende financiële middelen te krijgen. Wij zullen ons in november op de hoogte stellen van vorderingen en plannen. In hoeverre wij in staat zijn aan dit project een bijdrage te leveren zullen we op een later tijdstip besluiten.

Aanvullingen bestuur Noaberhulp

Categorie: Diversen

Eddy Kottink en Herman van Enter hebben zich als aspirant bestuurslid beschikbaar gesteld en op 15 april hun eerste bestuursvergadering meegemaakt. Het is de bedoeling dat zij de komende maanden kennis maken met de werkwijze van bestuur en stichting. Wij hopen dat deze kennismaking hun bevalt en dat zij definitief zich voor het bestuur beschikbaar zullen stellen.

Jaarverslag 2013

Categorie: Diversen

Gelet de porto en drukkosten heeft het bestuur gemeend het jaarverslag 2013 niet meer aan alle Noabers toe te sturen maar op de website te plaatsen.

In het jaarrapport 2013 een laatste bijdrage van André Tempelaar als onze scheidende voorzitter. Een PDF van het Jaarverslag 2013 is beschikbaar voor download.

2013 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
1.2 MiB
417 Downloads
Details

Ons jaarverslag en nieuwjaarsgroet zijn onderweg. Hierin vragen wij u nadrukkelijk “echte” Noaber te zijn, en uw Noaberbijdrage 2015 aan ons over te maken. U vergeet ons toch niet? De Kinderen van Kameroen rekenen op ons, en wij kunnen niet zonder uw steun!
Sr Prisca Overgeplaatst

Categorie: Diversen

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa 32 jaar het bepalend gezicht te zijn geweest van Sajocah, berichtte Sr. Prisca ons dat zij net als Sr. Petra door de congregatie overgeplaatst is naar Shisong. Een ieder die Sr. Prisca kent weet hoe betrokken zij is bij de kinderen en haar Sajocah.
Hoewel het afscheid haar veel moeite kost heeft ze ook in Shisong haar plek gevonden en blijft Noaberhulp contact met haar houden en haar en Sr. Petra daar waar mogelijk ondersteunen. Zelf gaat Prisca ervan uit dat deze overplaatsing tijdelijk is en dat zij na enige tijd terug zal keren naar de plek die haar zoveel liefde en voldoening heeft gegeven.