Donaties en sponsors

Noaberhulp vindt nieuwe noaber…

Categorie: Donaties en sponsors

ttapecomp_v2Tijdens ons werkbezoek november 2015 vroeg sr. Leonarda in Arch dringend om thermo plastisch plaatmateriaal.

Zij wilde eenvoudige splints gaan maken voor correctie en ondersteuning van handen, polsen, voeten en enkels. Het materiaal wordt in heet water soepel, kan dan om het gewricht in de juiste stand worden gemodelleerd en nadat het is afgekoeld heeft men een stijve, rigide splint.

Het materiaal was in Kameroen moeilijk te kopen en ook ontzettend duur.

Terug in Nederland won ik informatie in bij diverse ziekenhuizen en bedrijven maar ook hier bleek het materiaal te duur om sr. Leonarda te kunnen supporten.

Via internet kwam ik in contact met de directie van T-TAPE COMPANY, dr Olga Kotereva.

Zij reageerde ontzettend enthousiast op onze plannen en bood aan ons te supporten met het thermoplastic materiaal.

Een prachtig aanbod dat ik sr. Leonarda kon mailen. In onze container 2017 is ruimte vrijgemaakt om het rijkelijk beschikbaar gestelde materiaal, de handboeken met instructies aan Arch te sturen.

Ook zullen we sr. Petra in Sajocah bij dit prachtige project te betrekken. Een project dat slechts gerealiseerd kon worden door de ondersteuning van T-Tape Company.

Met dank aan haar directie dr. Olga Kotereva.
Dub.

Donaties zijn belasting aftrekbaar

Categorie: Donaties en sponsors

anbiNormaal geldt voor aftrek van donatie een drempel, maar wist u dat uw donatie volledig aftrekbaar van de belasting kan zijn?

Indien u middels een formulier regelt dat uw donatie voor 5 jaar geldt, kunt u jaarlijks deze  donatie geheel van de belasting aftrekken. Download hier het formulier

Overeenkomst periodieke gift (en vul bij onze fiscale gegevens ons ANBI-nummer in: 815190840)

Urk breit voor Noaberhulp!

Categorie: Donaties en sponsors

Twee Urker vrouwen Marie Ras en Henny Kiefte hebben het initiatief opgevat om dekentjes en mutsjes te breien voor de kinderen in Sajocah en Arch. Prachtige ontwerpen in diverse kleuren glijden uit de nijvere handen van deze twee dames. Sr. Prisca is erg blij met dit initiatief en kijkt vol verwachting uit naar onze container met de eerste zending mutsjes en dekentjes.

Alisha bakt taarten voor de kerk in Dibanda

Categorie: Donaties en sponsors

Dub de Boer: “Met het kleine, houten kerkje in Dibanda en de kleine kerkgemeenschap is een speciale band ontstaan met Urk. Het kerkje staat vlakbij Arch en tijdens mijn werkbezoeken ben ik zondags gast van deze kleine gemeente. November 2015 mocht ik tijdens de dienst een bedrag aanbieden dat mijn broer Klaas mij had gegeven voor de kerk in Dibanda. De impact die deze schenking op de gemeente had was zo groot dat ze de naam van Klaas de Boer voor altijd aan de kerk willen verbinden. Dit verhaal was voor Alisha aanleiding om taarten te bakken en te verkopen voor de kerk van haar bèbe Klaas. Met deze Noaberhulp verdiende ze € 50,-. Een mooi verhaal krijgt een prachtig vervolg.
Alisha bedankt!”

RRT is sponsor tot 2023

Categorie: Donaties en sponsors

Op 12 april 2016 hebben Noaberhulp en RRT (Roessingh Revalidatie Techniek)hun reeds jarenlange samenwerking bekrachtigd in een overeenkomst. Dit betekent dat de komende 7 jaar Noaberhulp en RRT partners zullen blijven. Stichting Noaberhulp ondersteunt, in nauwe samenwerking met het Lilianefonds, mensen en in het bijzonder kinderen, met een handicap in ontwikkelingslanden met als doel een zo zelfstandig mogelijk en gelijkwaardig bestaan.
Door ondersteuning bij het oprichten en onderhouden van revalidatie voorzieningen, zoals orthopedische werkplaatsen en -schoenmakerijen, opleiding en instructie van orthopedisch instrumentmakers en schoenmakers en faciliteiten voor onderwijs en scholing aan gehandicapten. Het werkterrein is Kameroen. Met name de revalidatiecentra SAJOCAH in Mambu-Bafut en ARCH in Mutengene. RRT behoort tot de toonaangevende specialisten in Nederland, op de markt voor lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen. Met toewijding en vakmanschap bedienen onze circa 80 medewerkers de klant met orthopedische artikelen (orthesen en prothesen), orthopedische schoenen, therapeutisch elastische kousen en mammacareproducten. RRT ondersteunt de stichting Noaberhulp met haar interne expertise en middelen van harte om haar doelstellingen te bereiken.
Wat wil Noaberhulp bereiken:

  • uitbouw van huidige activiteiten in orthopedische hulpmiddelen
  • garanties bieden voor permanente ondersteuning (zolang gewenst)
  • werkgelegenheid bevorderen door scholing (met orthopedische kennis) van de lokale bevolking

Met als doel dat de centra op termijn selfsupporting zijn.
Mocht u, net als RRT, Noaberhulp ook willen steunen wordt dan ook Noaber.

Kerken en scholen Wierden zamelen geld in

Categorie: Donaties en sponsors

Noaberhulp Sajocah was het doel van de actie die in januari door Kerken en scholen Wierden werd georganiseerd. Deze actie leverde het mooie bedrag van € 2543 op . Wij zullen hiervoor een speciale en bijzondere bestemming zoeken.

Donateurs en sponsors: Sporca BV

Categorie: Donaties en sponsors

rolstoelSporca BV gevestigd in Leerdam, is een orthopedische groothandel die gericht is op het leveren van adaptieve prothese oplossingen, orthesesystemen en materialen, machines & gereedschappen aan de detaillist en de technisch-orthopedisch specialist en orthopedische werkplaatsen in heel Benelux. Zij heeft Noaberhulp support aangeboden van een aantal speciale prothese voeten. Binnenkort zullen er verdere afspraken over deze support worden gemaakt. De contacten van ons bestuurslid Henk Vrielink met de firma Welzorg en Atlas hebben ervoor gezorgd dat beide firma’s een groot aantal loophulpmiddelen, rolstoelen etc. aan Noaberhulp hebben geschonken. Speciaal Sr. Leonarda in Arch heeft hierom gevraagd. Zij gebruiken de rolstoelen om speciale rolstoelen te bouwen die via hand en ketting door de patiënt kunnen worden voortbewogen.

Urkerdag 2015

Categorie: Donaties en sponsors

urkerdag2015Ook dit jaar was de Urkerdag weer een groot succes. In en bij het winkeltje van “Trientjen” werden spulletjes verkocht. De opbrengst € 250,- was voor de projecten van Noaberhulp. We hopen dat volgend jaar nog meer bezoekers en kooplustigen op de Urkerdag het winkeltje zullen vinden!

Bedankt namens de kinderen Sajocah en Arch!

Pelgrimshoeve

Categorie: Donaties en sponsors

logo Pelgrimshoeve_1Noaberhulp mocht van de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer opnieuw een bijdrage ontvangen.
€ 1000 werd op onze rekening bijgeschreven . Hiervoor hartelijk dank namens Arch en Sajocah. Geld dat we hard nodig hebben om onze doelen te kunnen verwezenlijken.

Pruttel en Rommel

Categorie: Donaties en sponsors

Oma Trip-Baron

Oma Trip-Baron uit Emmen, ruim tachtig,
vond het prothese project van Noaberhulp prachtig.
Dus toen ze weer verjaarde,
sprak deze lieve, kwieke bejaarde:
Ik heb genoeg pruttel en rommel,
geef maar een gift!
En zo kwam er € 140 voor Previous en Blessing in de trommel!

Oma bedankt namens alle kinderen van Kameroen!
Nog vele gezonde, fijne verjaardagen!

Ut winkeltjen van tante Trien

Categorie: Donaties en sponsors

Actieve Urker Noabers!

In de voormalige Urker schoenwinkel wijk 3 nr. 28 woont het gezin van Jaap en Willemien Woort. Met hoogtijdagen is dit historische pand “ut winkeltjen van tante Trien” een enorme trekpleister.

Om onze projecten te steunen liggen hier ook folders van Noaberhulp Sajocah op de toonbank en staat er een potje voor de vrije bijdrage.

Pelgrimshoeve

Categorie: Donaties en sponsors

logo PelgrimshoeveOok in 2013 ontving de Stichting Noaberhulp een genereuze gift van de Pelgrimshoeve. Mede hierdoor was het voor ons mogelijk om onze verschillende projecten opleiding, aanschaf materialen machines en container verscheping mogelijk te maken.

Stichting Pelgrimshoeve werd opgericht op 28 juni 1988 maar de organisatie bestaat al sinds 1982. De snuffelmarkt is begonnen als De bazar, waarvan de opbrengst bestemd was voor het opknappen van de Pelgrimskerk aan de Stationsstraat. Vanwege het grote succes werd de bazar omgezet in een permanente tweedehandsmarkt, die in 1985 zijn intrek nam in een boerderij en zo ontstond de naam Pelgrimshoeve. Nadat de Pelgrimskerk opgeknapt was, is het werk voortgezet ten bate van andere goede doelen. Daartoe werd de stichting opgericht met als doel: het ondersteunen van goede doelen van diaconaal en maatschappelijk belang in binnen- en buitenland.

Kinderen voor Kinderen

Categorie: Donaties en sponsors

Alisha Bakker op de rommelmarkt voor Kameroen.

Een hele zaterdag stond ze op de rommelmarkt op Urk om spullen te verkopen.

Hiermee verdiende Alisha € 22,90

Dit bedrag ging niet in haar spaarpot, nee, dit bedrag schonk ze spontaan aan de stichting Noaberhulp, bestemd voor de kinderen van Kameroen.

rommelmarkt alisha

Altijd op de hoogte!

Categorie: Donaties en sponsors

emcultuur_fullHelemaal gratis en meedenkend boden Erick de Boer en zijn medewerkers Jelle de Boer en Jasper Zijp aan een nieuwe Website voor de Stichting Noaberhulp te maken maar ook te onderhouden.

Een prachtige en efficiënte manier van doneren voor lange termijn. En het resultaat is een praktische en overzichtelijk nieuwsbulletin waarop we trots kunnen zijn!

Like Noaberhulp op Facebook en schrijf je in op de nieuwsbrief dan mis je niets…

Altijd op de hoogte… !