Missie

Stichting Noaberhulp ondersteunt mensen, en in het bijzonder kinderen, met een handicap in ontwikkelingslanden met als doel een zo zelfstandig mogelijk en gelijkwaardig bestaan. Door ondersteuning bij het oprichten en onderhouden van revalidatie voorzieningen, zoals orthopedische werkplaatsen en -schoenmakerijen, en faciliteiten voor onderwijs en scholing aan gehandicapten. Het werkterrein is Kameroen. Met name de revalidatiecentra SAJOCAH  in Mambu-Bafut en ARCH in Mutengene.

Noaberhulp houdt in dat buren elkaar helpen wanneer dat nodig is. In Twente is dat een vanzelfsprekendheid, gebaseerd op respect voor elkaar. Dat doe je gewoon.

SAJOCAH en ARCH zijn prachtige initiatieven van de mensen in Mambu-Bafut en Mutengene, die mede door hulp van buiten verder is ontwikkeld. Stichting Noaberhulp voelt zich als goede buren van de mensen van deze revalidatiecentra.

Wat willen we bereiken

  1. uitbouw van huidige activiteiten
  2. garanties bieden voor permanente ondersteuning (zolang gewenst)
  3. werkgelegenheid bevorderen door scholing van de lokale bevolking
  4. ondersteunen bij inrichting van scholen, werkplaatsen, fysiotherapie- en revalidatievoorzieningen

Met als doel dat de centra op termijn self-supporting zijn.

Jaarlijks stellen we een (financieel) jaarverslag op dat we onder andere op deze website publiceren. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.