Nieuws

Goede voornemens

Categorie: Diversen


2018 was voor de inwoners van Kameroen een onrustig en bewogen jaar.
Hoewel wij tijdens ons werkbezoek eind 2017 weinig merkten van dreiging, was er toch een voelbare spanning onder de bevolking en de zusters. Al jaren was er een controverse tussen het Engels en Frans sprekende deel. Het Engelse deel voelde zich achteruit gesteld en ging actie voeren voor gelijke behandeling en rechten. Dit ontaardde afgelopen jaar in protest demonstraties, opstanden en grote onrusten. Reizen was gevaarlijk en diverse groeperingen mengden zich in het conflict. Hierdoor konden patiënten Sajocah en Arch niet of nauwelijks bereiken. Gevolg was grote economische en sociale nood.

De salarissen in de werkplaatsen moesten tot 30% worden gereduceerd. Scholen werden gesloten.

Hoewel partijen middels gesprekken trachten de crisis op te lossen, is de situatie nog steeds kritiek. Wij hopen dat hun “Goede voornemens” snel zullen leiden tot herstel van de rust en levensomstandigheden.

Samen met andere partners, Lilianefonds etc., beraadt bestuur Noaberhulp zich welke adequate hulp nu en komende tijd kan worden geboden.

Dat we meer zullen moeten doen, dan de doelen in ons beleidsplan gesteld, is wel zeker.

De steun van onze Noabers is danook meer dan welkom.

Wij zullen U op de hoogte houden van plannen en ontwikkelingen.

U allen een goed en gezond 2019 gewenst.

Bestuur Noaberhulp

Jaarverslag 2017

Categorie: Diversen

Hierbij het complete jaarverslag 2017 van de Stichting Noaberhulp Sajocah. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

Jaarverslag 2017 Def
Jaarverslag 2017 Def
Jaarverslag-2017-def.pdf
429.2 KiB
67 Downloads
Details

Filmimpressie werkbezoek 2017

Categorie: Bezoekverslagen

Filmimpressie werkbezoek 2017
In opdracht van bestuur Noaberhulp bezochten Dub de Boer, Herman van Enter en Frank Haasewinkel van 28 november tot 14 december de projecten Sajocah, Shisong en Arch.

Succesvol werkbezoek 2017

Categorie: Bezoekverslagen

In opdracht van bestuur Noaberhulp bezochten Dub de Boer, Herman van Enter en Frank Haasewinkel van 28 november tot 14 december de projecten Sajocah, Shisong en Arch.

De twee containers die we in juni verzonden bleken goed te zijn aangekomen. De goederen waren goed geregistreerd en in de magazijnen opgeslagen.

In ARCH is de container omgebouwd, voorzien van ramen, deur en ventilatieroosters tot een speciale magazijnruimte.

In SAJOCAH zijn organisatorische aanpassingen in de werkplaats ingevoerd om een betere controle op voorraden en productie te kunnen verwezenlijken.

In SHISONG heeft Frank Haasewinkel in samenwerking met oogspecialist dr. Sibum het Eye Glasses project opgestart. Twee zusters zijn opgeleid om naast screening ook de productie en aanpassing van brillen te kunnen uitvoeren.

Algemene indruk:
De projecten verlopen prima. Het vertrek van opgeleide medewerkers in Sajocah baart ons zorgen en is uitgebreid met de leiding en medewerkers besproken. Onze indruk is dat de oorzaak niet direct betrekking heeft op de salarissen maar meer op het (niet) geboden toekomstperspectief.

Calculaties:
Opgemerkt werd dat op het gebied van kostprijs calculaties geen actuele cijfers voorhanden waren en dat de prijzen bepaald werden door hetgeen in andere werkplaatsen werd gerekend. Het Eye Glass project is enthousiast ontvangen en de voorkeur tot het continueren en uitbreiding naar Sajocah is door de congregatie kenbaar gemaakt.

Lilianefonds:
Met de vertegenwoordiging in Kameroen zijn gesprekken gevoerd over het nieuw te voeren beleid. Het streven naar meer regionale behandeling en follow up betekent immers dat er versnippering van kennis zal plaatsvinden. Gespecialiseerde ziekenhuizen en werkplaatsen hebben hoge mate van kwalitatieve zorg bewezen. Ook zal het inhouden dat de gedachte van zorgketen waarin als belangrijke schakel operatie, nabehandeling, adequaat hulpmiddelen, fysiotherapie, noodzakelijke schakel zijn, onder grote druk komt te staan.

Aanbevelingen en opmerkingen:
In haar rapportage aan het bestuur heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen en opmerkingen verwerkt. Deze zullen aan de leiding van Arch, Sajocah en de congregatie in Shisong worden aangereikt.
– Calculaties per productgroep maken.
– Ordervoorbereiding ontwikkelen.
– Percentage van omzet reserveren voor
– Niet draagkrachtige patiënten.
– Onderhouds protocol machines bijstellen en handhaven.
– Opstellen van document waarin wederzijds verwachting en verplichting van Noaberhulpsupport wordt vastgelegd.

Meer weten? Bekijk het videoverslag!

Container aangekomen

Categorie: Containers

We hebben een positief bericht ontvangen dat de container is aangekomen in Sajocah.

My dear Mr. Dub,

Thank you for the mail but I am ashamed that Sr. Georgina got to you first. I had a seminar with the staff and between emptying the container and the lessons I was so tired.
THANK YOU, THANK YOU AND THANK YOU Again. My words cannot express my joy. There are wonderful things in the container. I was so happy about the thermoplastic and the books. I saw some T-shirts a carton for me and some for Timothy.
In short the good things are too many.
There ar also many things for the Casey Troy foundation. They are to come and collect them today.
I cannot stop talking and my heart is full of joy. The machines are very good, the thermoplastic for the workshop, the sach foot etc etc.
Thank you Papa. You are truly a father and May God bless you. I will try to send you pictures as we arrange them.
God bless you

Sr. Leonarda Tubuo
Every rain drop swells the ocean.

Jaarverslag 2016

Categorie: Diversen

Hierbij het complete jaarverslag 2016 van de Stichting Noaberhulp Sajocah. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

2016 Jaarverslag definitief
2016 Jaarverslag definitief
Jaarverslag-2016-def.pdf
343.7 KiB
94 Downloads
Details

Noaberhulp vindt nieuwe noaber…

Categorie: Donaties en sponsors

ttapecomp_v2Tijdens ons werkbezoek november 2015 vroeg sr. Leonarda in Arch dringend om thermo plastisch plaatmateriaal.

Zij wilde eenvoudige splints gaan maken voor correctie en ondersteuning van handen, polsen, voeten en enkels. Het materiaal wordt in heet water soepel, kan dan om het gewricht in de juiste stand worden gemodelleerd en nadat het is afgekoeld heeft men een stijve, rigide splint.

Het materiaal was in Kameroen moeilijk te kopen en ook ontzettend duur.

Terug in Nederland won ik informatie in bij diverse ziekenhuizen en bedrijven maar ook hier bleek het materiaal te duur om sr. Leonarda te kunnen supporten.

Via internet kwam ik in contact met de directie van T-TAPE COMPANY, dr Olga Kotereva.

Zij reageerde ontzettend enthousiast op onze plannen en bood aan ons te supporten met het thermoplastic materiaal.

Een prachtig aanbod dat ik sr. Leonarda kon mailen. In onze container 2017 is ruimte vrijgemaakt om het rijkelijk beschikbaar gestelde materiaal, de handboeken met instructies aan Arch te sturen.

Ook zullen we sr. Petra in Sajocah bij dit prachtige project te betrekken. Een project dat slechts gerealiseerd kon worden door de ondersteuning van T-Tape Company.

Met dank aan haar directie dr. Olga Kotereva.
Dub.

Jaarverslag 2015

Categorie: Diversen

Door omstandigheden is het het jaarverslag 2015 later beschikbaar dan u van ons gewend bent. Vanaf heden is het downloadbaar hier op de website.

Onze penningmeester verzoekt u, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, uw bijdrage 2016 over te maken op bankrekeningnummer NL 07 INGB 00046533372 t.n.v. penningmeester Stichting Noaberhulp Sajocah te Wierden.

2015 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
2015 Jaarverslag Noaberhulp SAJOCAH
jaarverslag_2015_final2.pdf
412.1 KiB
132 Downloads
Details

In Memoriam

Categorie: Diversen

Schermafbeelding 2016-11-21 om 12.02.37Het bericht van het plotselinge, onverwachte, overlijden van ons bestuurslid Wim Meijling was voor ons een grote schok.

Wim, een kundig en aimabel mens, die binnen bestuur Noberhulp ons stimuleerde en adviseerde vanuit zijn vakgebied en kennis, maar bovenal vanuit maatschappelijk, sociale bewogenheid.
Wij zullen zijn spontaniteit, enthousiasme en betrokkenheid voor het lot van de medemens gaan missen.
Een ieder zal deze gebeurtenis zijn eigen plekje moeten geven, voor ons is de herinnering aan Wim Meijling die aan een dierbaar en bijzondere vriend, een betrokken bestuurslid van Noaberhulp.
Wij wensen, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote gemis.

Bestuur Noaberhulp

Donaties zijn belasting aftrekbaar

Categorie: Donaties en sponsors

anbiNormaal geldt voor aftrek van donatie een drempel, maar wist u dat uw donatie volledig aftrekbaar van de belasting kan zijn?

Indien u middels een formulier regelt dat uw donatie voor 5 jaar geldt, kunt u jaarlijks deze  donatie geheel van de belasting aftrekken. Download hier het formulier

Overeenkomst periodieke gift (en vul bij onze fiscale gegevens ons ANBI-nummer in: 815190840)

NVOS besteedt aandacht aan Noaberhulp

Categorie: Diversen

In het vakblad Orthopedische Techniek vindt u diverse interessante onderwerpen op technisch en medisch gebied. Het vakblad wordt geschreven voor iedereen die werkzaam is in de orthopedische techniek en voor iedereen die geïnteresseerd is in de branche. Het is een magazine dat informeert, prikkelt en zorgt voor de nodige ontspanning.

NVOS besteedt met een uitgebreid artikel ook aandacht aan Noaberhulp.

Lees hier het hele artikel …

 

Container 2016

Categorie: Containers

De voorbereidingen voor het sturen van een container zijn gestart. We proberen deze nog in 2016 richting Kameroen te sturen.
Arch en Sajocah hebben hun verlanglijstjes ingevuld en we weten dus waaraan de meeste behoefte is. Vooral de protheseonderdelen en andere materialen staan hoog op de lijst.
Maar ook is de vraag naar naaimachines erg groot. We hebben veel zaken gespaard maar we moeten om de lijst compleet te maken.nog wel “de markt”op naar een aantal sponsoren.

Urk breit voor Noaberhulp!

Categorie: Donaties en sponsors

Twee Urker vrouwen Marie Ras en Henny Kiefte hebben het initiatief opgevat om dekentjes en mutsjes te breien voor de kinderen in Sajocah en Arch. Prachtige ontwerpen in diverse kleuren glijden uit de nijvere handen van deze twee dames. Sr. Prisca is erg blij met dit initiatief en kijkt vol verwachting uit naar onze container met de eerste zending mutsjes en dekentjes.

Alisha bakt taarten voor de kerk in Dibanda

Categorie: Donaties en sponsors

Dub de Boer: “Met het kleine, houten kerkje in Dibanda en de kleine kerkgemeenschap is een speciale band ontstaan met Urk. Het kerkje staat vlakbij Arch en tijdens mijn werkbezoeken ben ik zondags gast van deze kleine gemeente. November 2015 mocht ik tijdens de dienst een bedrag aanbieden dat mijn broer Klaas mij had gegeven voor de kerk in Dibanda. De impact die deze schenking op de gemeente had was zo groot dat ze de naam van Klaas de Boer voor altijd aan de kerk willen verbinden. Dit verhaal was voor Alisha aanleiding om taarten te bakken en te verkopen voor de kerk van haar bèbe Klaas. Met deze Noaberhulp verdiende ze € 50,-. Een mooi verhaal krijgt een prachtig vervolg.
Alisha bedankt!”